ajwendieta

Zasady współpracy oraz ważne informacje konsultacji dietetycznych

1. Poradnia dietetyczna Ajwendieta świadczy usługi z zakresu dietetyki klinicznej i jest prowadzona w związku z działalnością gospodarczą Iwony Wierzbickiej - Ajwendieta Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka z/s w Opolu. Każdy pacjent dietetyczny powinien świadomie przygotować się do konsultacji: wypełnić ankietę, prowadzić dzienniczek żywieniowy, wykonywać sugerowane badania krwi. Dokładna procedura przygotowania się do konsultacji – została opisana tutaj -> https://www.ajwendieta.pl/dietetycy

2. Słowo wizyta może oznaczać: wizytę fizycznie w gabinecie, konsultację poprzez komunikator Skype, konsultację telefoniczną, (tylko z polskimi numerami), Whatsapp. Jeśli wizyta odbywa się w formie Skype lub telefon – dietetyk przegląda przesłane materiały przez pacjenta podczas konsultacji (tak jak w gabinecie), nie zapoznaje się z nimi wcześniej. Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 tj. ze zm.) wskazujemy, że konsultacje skypem podlegają szyfrowaniu. Zalecenie dotyczące szyfrowania skierowane jest również do pacjenta dietetycznego.

3. Słowo pacjent dietetyczny oznacza osobę fizyczną, którą należy zaliczyć do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. z dnia Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 tj. ze zm.).

4. E-mail - udostępniony przez pacjenta dietetycznego e-mail będzie służył jako login do panelu pacjenta, gdzie będzie możliwe pobranie ułożonych zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych. Zgodnie z ustawa z dn. 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 tj. ze zm.) o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, pacjent dietetyczny wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na podany przez siebie adres e-mail o ułożeniu zaleceń, czy udostępnieniu materiałów przez dietetyka. Jednocześnie zapewniamy, że podany adres e-mail nie zostanie udostępniony bądź odsprzedany osobom trzecim. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez przesłanie e-maila na adres biuro@ajwendieta.pl z takową informacją. Pacjent dietetyczny może się ponadto samodzielnie zapisać na nasz newsletter by otrzymywać informacje o nowych postach na blogu i promocjach. Można to zrobić na stronie https://www.ajwendieta.pl lub w panelu pacjenta.

5. Logowanie, panel pacjenta, ważne informacje. Panel pacjenta znajduje się pod adresem https://panel.ajwendieta.pl W panelu pacjenta, pacjent dietetyczny znajdzie materiały od dietetyka (jeśli zostaną przygotowane), może przesłać dokumenty na konsultację. W panelu pacjenta można prowadzić dzienniczek żywieniowy, to jest ten sam dzienniczek, który jest w aplikacji mobilnej ajwendieta. One są ze sobą zsynchronizowane, a zatem nie ma znaczenia czy wprowadzane są informacje komputerze, czy z poziomu smartphone (poprzez aplikację). W panelu można również wydrukować dzienniczek w postaci pdf, jednak nie jest on potrzebny w tej postaci dla dietetyków Ajwendieta. Dietetyk Ajwendieta zajrzy do dzienniczka pacjenta dietetycznego poprzez swój panel, jeśli pacjent udzieli zgody z poziomu aplikacji (zakładka - uprawnienia). Na Dashboardzie w panelu pacjenta znajdują się podręczne informacje oraz usługi polecane dla pacjenta. Dashboard można ustawić pod swoje preferencje.

6. Aplikacja Pogotowie Dietetyczne na smartphone. Aplikację należy ściągnąć za sklepu google play lub appstore w zależności od posiadanego telefonu (smartphone). Po instalacji aplikacji należy zalogować się w niej mailem, który został podany podczas rejestracji. Jeśli hasła zapomniane lub nie było ustalone należy je zresetować w aplikacji lub w dowolnym naszym systemie (np. na stronie www.ajwendeta.pl). Każdy z naszych systemów ma ten sam login (e-mail) i hasło. Nasi pacjenci dietetyczni, na czas współpracy mają uruchomioną wersję VIPPREMIUM aplikacji (z pełnym dostępem). Po okresie współpracy abonament na aplikację można przedłużyć w naszym sklepie: https://www.ajwendieta.pl/aplikacja lub kupując dostęp odpowiednio w goole play lub

appstore. Jeśli aplikacja nie działa lub są jakiekolwiek problemy techniczne z aplikacją (zawiesza się, coś się źle wyświetla, coś się skasowało), prosimy o zgłaszanie na adres: aplikacja@ajwendieta.pl - Twoje zgłoszenia umożliwią nam stałe ulepszanie tego fantastycznego narzędzia. Nasi programiści są chętni do pomocy i rozwoju. We wszelkich innych sprawach prosimy o kontakt z rejestracją: 796 122 070 lub biuro@ajwendieta.pl

7. Jeden adres mailowy. Do wszystkich naszych systemów, czyli aplikacja mobilna na telefon ajwendieta, panel pacjenta (www.panel.ajwendieta.pl) oraz strona internetowa www.ajwendieta.pl obowiązuje ten sam login, czyli Twój adres mailowy oraz to samo hasło. Pamiętaj by logując się np. przez facebook, czy google lub inny dostępny w naszych systemach sposób logowania korzystać z tego samego maila. Twoje konto w systemach ajwendieta powiązane jest z mailem. Zatem jeśli podczas rejestracji został podany inny mail niż jest ustawiony np. na facebooku to system rozpozna to jako dwa różne konta. Zawsze używaj tylko jednego maila, by wszystko mieć w jednym miejscu i niczego nie zgubić.

8. Przed konsultacją. Skompletuj wszystkie dokumenty i prześlij je nam poprzez transfer plików w panelu pacjenta. Wymagany format dokumentów to pliki pdf. O tym jakie dokumenty przygotować możesz przeczytać tutaj: https://www.ajwendieta.pl/dietetycy lub skontaktuj się z naszą rejestracją: 796 122 070 (pn-pt 10:00-15:30). Prosimy zapoznaj się z naszymi zgodami. W naszej poradni wszelkie oświadczenia RODO oraz zgody są do zaznaczenia podczas rejestracji. Wypełnij wszystkie dane oraz oznacz wszystkie zgody. Bez tych informacji nie zostaniesz naszym pacjentem. W każdej chwili zgody możesz zmienić wchodząc w panel pacjenta w zakładkę zgody lub w moje konto na stronie www.ajwendieta.pl. Po zaakceptowaniu terminów na panel pacjenta otrzymasz ankietę do wypełnienia, prosimy o jej uzupełninie. Dzięki niej dietetyk będzie już coś o Tobie wiedział. Prosimy o przygotowanie się do pierwszej konsultacji. Jeśli dokumenty nie zostaną dostarczone, dietetyk oprze się w wywiadzie dietetycznym i współpracy z pacjentem na tym co zostało przesłane lub dostarczone do gabinetu przez pacjenta dietetycznego. Zaleca się przesłanie materiałów na umówioną konsultację poprzez panel pacjenta. Dokumenty powinny zostać wysłane na 2 dni robocze przed zaplanowaną konsultacją. Prosimy je przesłać w pakiecie, a nie pojedynczo, jako załączniki pdf. Zalecamy by pliki zabezpieczone były hasłem, a hasło przesłane do nas w oddzielnym mailu. Prosimy się upewnić, że załączniki są dobrej jakości, która umożliwia ich wydrukowanie i odczytanie. Dietetyk będzie miał wszystkie materiały wydrukowane, nie będzie potrzeby poświęcania czasu na kserowanie materiałów (które to odbywa się w ramach zaplanowanej konsultacji). Dietetyk przegląda przesłane materiały przez pacjenta podczas konsultacji, nie zapoznaje się z nimi wcześniej. Nie czyta wcześniej ankiety oraz nie interpretuje wyników badań krwi jeszcze przed konsultacją.

10. Badania diagnostyczne. W gabinecie dietetycznym Ajwen pracujemy w oparciu o przeprowadzony wywiad, badania laboratoryjne z krwi, badania genetyczne, badania przeciwciał w kierunku konkretnych chorób autoimmunologicznych, badania nietolerancji pokarmowych, badania alergii pokarmowych, analizy kału, analizy włosa, testów oddechowych. Dietetyk prowadzący, na konsultacjach wskazuje, które badania mogą być przydatne w rozpoznaniu przyczyn zgłaszanych problemów. Niektóre badania są kosztowne rzędu 500- 2000 zł, czasami niezbędne jest wykonanie badań o łącznej wartości 1900-15000 zł, jednak ostateczną decyzję o tym czy zostaną wykonane podejmuje pacjent dietetyczny. Jeśli zlecone badania nie zostaną wykonane, dietetyk może podjąć decyzję o zakończeniu współpracy (zakończy się po I konsultacji) lub zalecenia dietetyczne będą dopasowane do aktualnego stanu wiedzy na temat zdrowia pacjenta dietetycznego. Dodatkowe badania (kolejne, kontrolne) mogą być sugerowane również podczas całego okresu współpracy dietetycznej. Jeśli współpraca zakończona zostanie przez dietetyka w trakcie trwania pakietu, pacjent otrzymuje zwrot kwoty za opłacony pakiet pomniejszonej o cenę odbytych konsultacji wg cennika.

11. Sugestie dotyczące badań diagnostycznych są podawane podczas konsultacji (patrz punkt 2 – wizyta). Nie przesyłamy ich przed konsultacją, pomiędzy konsultacjami, czy poza konsultacjami. Pacjent dietetyczny może zrobić dowolne badania na własną rękę i zabrać je na konsultację (wizytę) lub przesłać poprzez panel pacjenta, jednak indywidualne badania zostaną podane jedynie podczas konsultacji (wizyty) lub zaraz po niej, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta dietetycznego. W niektórych sytuacjach sugestie dotyczące badań przesyłane są do 10 dni roboczych od terminu konsultacji, np. gdy na konsultacji nie wystarczyło na to czasu lub były jakiekolwiek inne przeszkody. Każdorazowo w takiej sytuacji zostanie to umówione z dietetykiem, a fakt ten zostanie odnotowany w naszych kartotekach.

12. Przebieg wizyty. Podczas wizyty wstępnej zostanie przeprowadzony wywiad dietetyczny i dotyczący stylu życia oraz interpretacja dostarczonej dokumentacji medycznej, jak również dotychczasowego sposobu odżywiania się (niezbędny jest dzienniczek żywieniowy). Omówiona zostanie ankieta dietetyczna, którą pacjent dietetyczny powinien wypełnić przed konsultacją. Na wizycie stacjonarnej w gabinecie dokonywana jest ponadto analiza składu ciała na profesjonalnym urządzeniu (z tego badania wyłączone są kobiety w ciąży, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi analizy składu ciała - poniżej). Zaleca się przesłanie materiałów na konsultację poprzez panel pacjenta co ułatwi współpracę. Dietetyk będzie miał wszystkie materiały wydrukowane, nie będzie potrzeby tracenia czasu na kserowanie materiałów. Dietetyk przegląda przesłane materiały przez pacjenta podczas konsultacji, nie zapoznaje się z nimi wcześniej. Nie czyta wcześniej ankiety oraz nie interpretuje wyników badań krwi jeszcze przed konsultacją. Warto jednak dokładnie wypełnić ankietę, gdyż na niej można oprzeć rozmowę, nic nie zostanie pominięte, pacjent dietetyczny na spokojnie przekaże wszelkie ważne informacje, a dietetyk zawsze będzie mógł wrócić do ważnych informacji, jeśli dojdzie do procesu układania zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych. Przebieg pierwszej i kolejnych konsultacji może się różnić od zaproponowanego schematu w zależności od sytuacji. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli pacjent dietetyczny zgłasza się jedynie z listą pytań, dietetyk musi się zapoznać ze stanem zdrowia pacjenta oraz przeprowadzić z nim wywiad i do tego służy właśnie pierwsza konsultacja. Jeśli lista pytań do dietetyka jest ogólna (chodzi o pogadankę) i nie dotyczy konkretnej osoby (zgłaszającej się) możliwe jest pominięcie ankiety dietetycznej i dzienniczka żywieniowego, jak również wyników badań krwi. Należy wtedy na wstępie rozmowy z dietetykiem zgłosić chęć rozmowy na tematy ogólne, żeby dietetyk wiedział, że ma wyjść poza schemat przyjęty i wypracowany w Poradni Ajwendieta.

13. Konsultacje kontrolne. Konsultacje kontrolne mogą spełniać rolę motywatora, kontroli postępów, ale również dają możliwość regularnego uzyskiwania odpowiedzi na pytania. Nie jest wymagane korzystanie z pakietów dietetycznych, by korzystać z konsultacji kontrolnych. Konsultacja kontrolna może być traktowana jako konsultacja kontrolna jeśli pacjent ma ułożone zalecenia dietetyczne, czy suplementacyjne, lub może służyć jako konsultacja, na której udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące pytania. Konsultacja kontrolna może trwać do 25 min lub do 55 minut w zależności od zarezerwowanego i opłaconego czasu. Może się odbyć osobiście w gabinecie w Opolu, poprzez telefon (tylko z numerami polskimi), Whatsapp lub poprzez Skype. Konsultacja kontrolna odbywa się zazwyczaj po 1-2 miesiącach stosowania zaleceń dietetycznych, czy suplementacyjnych lub w zależności od potrzeb pacjenta dietetycznego. Częstotliwość konsultacji jest uzależniona również od dyspozycyjności dietetyka i wolnych terminów, dlatego sugerujemy rezerwację i opłacanie terminów w przód.

14. W ofercie posiadamy 2 pakiety dietetyczne: podstawowy i pełny. W każdym pakiecie konsultacja trwają do 55 min, wyjątkiem są konsultacje małżeńskie. Długość konsultacji określona jest w naszym cenniku. Aktualny cennik można znaleźć na stronie https://www.ajwendieta.pl. w zakładce „dietetycy”. Konsultacja stacjonarna z pakietu, po wcześniejszym uprzedzeniu przez pacjenta dietetycznego może zostać zamieniona na konsultację on-line przez Skype, telefon lub WhatsApp.

15. Pakiet podstawowy obejmuje pierwszą konsultację wstępną (do 55 min), drugą konsultację (do 55 min) oraz pisemne zalecenia dietetyczne i suplementacyjne. Konsultacje mogą być przeprowadzone stacjonarnie w gabinecie w Opolu lub on-line przez Skype, telefon czy WhatsApp. Konsultacje umawiane są w odstępach około miesięcznych (ostatecznie zdecyduje rejestratorka Ajwendieta w porozumieniu z pacjentem oraz w miarę możliwości wolnych terminów). Podczas wizyty wstępnej zostanie przeprowadzony wywiad dietetyczny i dotyczący stylu życia oraz interpretacja dostarczonej dokumentacji medycznej, jak również dotychczasowego sposobu odżywiania się (niezbędny jest dzienniczek żywieniowy). Na wizycie stacjonarnej w gabinecie dokonywana jest analiza składu ciała na profesjonalnym urządzeniu (z tego badania wyłączone są kobiety w ciąży, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi analizy składu ciała - poniżej). Podczas pierwszej wizyty pacjent dietetyczny otrzyma zalecenia odnośnie niezbędnych badań do wykonania, czy też wskazania do kontaktu z lekarzem specjalistą w celu szerszej diagnostyki. Może zostać zaproponowany podstawowy schemat komponowania posiłków, zalecenia dotyczące stylu życia, zadania do wykonania na następną konsultację. Podczas drugiej konsultacji omawiany jest dzienniczek żywieniowy i wyniki badań, które były zlecone na pierwszej wizycie. Otrzymuje się również opinię zwrotną o swoich postępach oraz dużą dawkę motywacji do dalszego działania. Przekazanie indywidualnych zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych następuje poprzez panel pacjenta do-14 dni roboczych od terminu drugiej konsultacji lub według indywidualnych ustaleń z dietetykiem prowadzącym (w wypadku choroby, urlopu, świąt – czas może się wydłużyć). Przebieg pierwszej i kolejnych wizyt może się różnić od opisanego scenariusza w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, wyjątkowości sytuacji oraz decyzji dietetyka co do sposobu pracy z pacjentem dietetycznym. Pakiet podstawowy ma ważność 3 miesiące od daty pierwszej konsultacji, co oznacza, że w tym czasie należy odbyć wszystkie konsultacje z pakietu.

16. Pakiet pełny jest to powiększony pakiet podstawowy o jedną konsultację (trwa ona do 55 min). Zalecenia dietetyczne zwykle przesyłane są poprzez panel pacjenta po drugiej wizycie, a trzecia konsultacja traktowana jest jako kontrola postępów we wprowadzonych zaleceniach. W razie potrzeby omówione zostaną przesłane materiały, takie jak zalecenia dietetyczne i suplementacyjne. Pacjent dietetyczny na tej konsultacji doprecyzować możesz wszelkie niejasności. Udzielana jest odpowiedź na pytania, które się pojawiły między wizytami lub po przesłaniu zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych. Zalecamy zatem korzystać z pakietu pełnego, gdyż ten daje możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości jakie mogą się pojawić w związku z przesłanymi materiałami. Po skończonym pakiecie zawsze istnieje możliwość dokupienia konsultacji kontrolnych. Pakiet pełny ma ważność 6 miesięcy od daty pierwszej konsultacji wstępnej, co oznacza, że w tym czasie należy odbyć wszystkie konsultacje z pakietu.

17. Pakiety małżeńskie jeżeli są dostępne u dietetyka są przeznaczone dla małżeństw, par, rodzeństwa, rodzica-dziecka. Można je zakupić w wersji pakietu podstawowego lub pełnego. Istotne jest aby osoby mieszkały w jednym gospodarstwie domowym (wspólna kuchnia). Pierwsza konsultacja trwa 110 min, natomiast kolejne po 55 min. Konsultacje kontrolne odbywają się w jednym czasie, każda osoba prowadzi natomiast swój własny dzienniczek żywieniowy. Istnieją dwa możliwe warianty pakietów małżeńskich: wspólne zalecenia dietetyczne i dwa różne warianty zaleceń dietetycznych (dla każdej osoby indywidualne). Jeśli wybrana jest opcja wspólna dieta wtedy zalecenia zawierają adnotacje o ewentualnych zmianach czy uwagach dotyczących każdej z osób. Dwie różne diety – sprawdzają się, gdy różny jest tryb funkcjonowania osób, a przede wszystkim wtedy osoby cierpią na różne dolegliwość lub gdy aktywność fizyczna u nich jest różnej intensywności. UWAGA: zdarzają się sytuacje wymagające wykupienia indywidualnego pakietu i odrębnych konsultacji np. dziecko w asyście dorosłego lub oddzielnie mąż, oddzielnie żona. Dietetyk zdecyduje czy możliwe jest ułożenie wspólnej diety i kwalifikuje do pakietu małżeńskiego lub indywidualnego. Czasami może się zdarzyć, że jedna osoba z pary wymaga większej ilości czasu, przez co czas konsultacji drugiej osoby z pary ulegnie skróceniu. Należy to wziąć pod uwagę. 55 minut konsultacji jest czasem dla obu osób i to od pary zależy jak czas zostanie podzielony. Jeśli potrzebna jest większa ilość czasu, zalecamy rezerwację konsultacji indywidualnych. UWAGA! Nie ma możliwości umawiania pakietów małżeńskich do Iwony Wierzbickiej. Do pozostałych dietetyków, jest taka możliwość.

18. Wybrane opcje pakietów płatne są w całości z góry poprzez link płatniczy przesyłany przez system ,,Panel pacjenta" po przejściu przez procedurę rejestracyjną. Można poprosić o link rejestrację lub dokonać płatności poprzez zakładkę „umów wizytę”.  Link płatniczy ma swoją ważność i wynosi dwa dni robocze. Po tym czasie, jeśli płatność nie zostanie dokonana, link płatniczy zostaje anulowany.

19. Maile z pytaniami. Nie udzielamy odpowiedzi na pytania, które się nasuwają pomiędzy zaplanowanymi konsultacjami. Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem specjalistą. Jeśli masz wątpliwości co do stosowanych suplementów, bądź zaleceń dietetycznych – skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem specjalistą. Jeśli po konsultacji u dietetyka lub w trakcie stosowania zaleceń dietetycznych, czy suplementacyjnych pojawiają się pytania, na które jest w stanie odpowiedzieć dietetyk prosimy je zebrać w listę i przedstawić podczas wyznaczonej i opłaconej konsultacji. Istnieje możliwość skorzystania z opcji konsultacji nagłej lub mailowej, oczywiście w ramach dostępności dietetyka i po uzgodnieniu z rejestracją. Dietetycy nie podejmą decyzji co do włączenia, czy odstawienia leków, nie są odpowiednimi osobami do konsultowania zmian i dolegliwości chorobowych, w których powinien interweniować lekarz. Dietetycy Poradni Ajwendieta nie są również w stanie odpowiadać na maile z pytaniami, które pojawiają się pomiędzy konsultacjami. Czas pracy dietetyków jest zaplanowany od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 i jest on przeznaczony na odbywanie konsultacji oraz na przygotowywanie zaleceń dietetycznych i suplementcyjnych. Nie ma takiej możliwości by w trakcie konsultacji z innymi pacjentami odpisywać na maile, bądź w zamian za ułożenie zaleceń innemu pacjentowi odpowiadać na miale. Dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość i poszanowanie czasu pracy, ale również i innych pacjentów. W wyjątkowych sytuacjach do dwóch tygodni po otrzymaniu zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych można przysłać jednego maila z kilkoma pytaniami, które nasunęły się podczas analizowania, czy stosowania zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych. Odpowiedź otrzymasz do 7 dni roboczych. Jeśli mail będzie dłuższy, pytania będą zbyt rozbudowane, pytania będą wymagały rozmowy lub dopytania, jak również jeśli pytania nie będą istotnie z punktu widzenia zdrowia czy bezpieczeństwa stosowania zaleceń odpowiedź na nie nastąpi na kolejnej umówionej i opłaconej konsultacji. Jeśli pacjent potrzebuje intensywniejszego kontaktu proponujemy wykupienie pakietu konsultacji kontrolnych i rezerwowanie terminów z częstotliwością co 2 lub 4 tygodnie.

20. Rezerwacja terminów jest możliwa tylko po opłaceniu konsultacji/pakietu z góry. Podczas procesu rejestracji podawana jest orientacyjna data możliwej konsultacji. Terminy do niektórych dietetyków mogą być odległe. Zwlekanie z opłatą uzyskanego linku płatniczego może powodować, że wcześniej podana data konsultacji będzie nieaktualna, a po opłaceniu zostanie zaproponowana kolejna możliwa data.

21. Odwołanie lub przesunięcie terminu jest możliwe z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (72 h - 3 dni robocze). Prośbę taką należy zgłosić drogą mailową lub telefonicznie na dane kontaktowe rejestracji Ajwendieta. Jeśli system umożliwia, to można zgłosić taką chęć z poziomu panelu pacjenta. Wówczas w porozumieniu z pacjentem dietetycznym rejestracja Ajwendieta wyznaczy inny termin, który zostanie zaprezentowany drogą mailową, telefonicznie lub w panelu pacjenta. Nie dotrzymanie wskazanego czasu 3 dni roboczych może spowodować potraktowanie wizyty jako odbytej. Należy mieć na względzie, że terminarz dietetyków jest mocno wypełniony, pakiety są opłacane z góry, a ponadto każdy pakiet ma swoją datę ważności (pkt. 15 i 16). Przesunięcie wizyty może być utrudnione lub niemożliwe. Czasami będzie wymagało wpisania na listę osób oczekujących na termin, co będzie oznaczało wizytę zawieszoną. Prosimy zatem o potraktowanie swojego terminu wizyty zobowiązująco.

22. Każda konsultacja najpóźniej na 1 dzień przed jej odbyciem jest potwierdzana drogą telefoniczną oraz mailową przez rejestrację Ajwendieta. W przypadku braku potwierdzenia wizyty przez pacjenta dietetycznego najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego spotkanie, termin wizyty zostanie anulowany i przypisany innemu pacjentowi dietetycznemu, co oznacza że nie będzie już możliwości skorzystania z tego terminu. W takiej sytuacji wizyta może zostać potraktowana jako odbyta lub zaproponowany zostanie inny termin przez rejestratorkę Ajwendiety. Propozycja terminu przesłana zostanie drogą mailową na adres e-mail podany podczas rejestracji. Należy mieć na względzie, że terminarz dietetyków jest mocno wypełniony, pakiety są opłacane z góry, a ponadto każdy pakiet ma swoją datę ważności (pkt. 15 i 16). Przesunięcie wizyty może być utrudnione lub niemożliwe. Czasami będzie wymagało wpisania na listę osób oczekujących na termin, co będzie oznaczało wizytę zawieszoną. Prosimy zatem o potraktowanie swojego terminu wizyty zobowiązująco i priorytetowo.

23. Termin ważności pakietów. Pakiet podstawowy ma ważność 3 miesiące od daty pierwszej konsultacji, co oznacza, że w tym czasie należy odbyć wszystkie konsultacje z pakietu. Pakiet pełny ma ważność 6 miesięcy od daty pierwszej konsultacji, co oznacza, że w tym czasie należy odbyć wszystkie konsultacje z pakietu. Pakiet 4 wizyt kontrolnych jest ważny 5 miesięcy od daty pierwszej konsultacji z pakietu, co oznacza, że w tym czasie należy odbyć wszystkie konsultacje z pakietu. Po terminie ważności pakietu wszystkie nieodbyte konsultacje przepadają, niezależnie od tego z jakiego powodu następowało ich ewentualne przesuwanie przez pacjenta dietetycznego (przesunięcie na prośbę pacjenta, nie potwierdzenie wizyty, itp.). W indywidualnie rozpatrzonych przez rejestrację Ajwendieta sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia daty ważności pakietu.

24. Nieobecność na wizycie. Jeśli pacjent nie pojawi się na potwierdzonej wizycie, uważa się ją za odbytą i wizyta przepada.

25. Spóźnienie na konsultację. Nie spóźnij się na wyznaczoną wizytę. Niestety często nie mamy możliwości wydłużenia wizyty, z powodu kolejnych oczekujących podopiecznych. Wizyta ulegnie skróceniu o czas spóźnienia.

26. Jeśli wizyta jest online – dietetyk skontaktuje się z pacjentem dietetycznym o wyznaczonej godzinie, należy pamiętać by wysłać dietetykowi zaproszenie na Skype. Login dietetyka otrzymasz podczas procesu rejestracji. Staramy się trzymać ram czasowych konsultacji, natomiast może niezwykle rzadko zaistnieć sytuacja opóźnienia. W takiej sytuacji należy cierpliwie oczekiwać na konsultację.

27. Zalecenia dietetyczne i suplementacyjne podopieczni otrzymują je wykupując usługę w pakiecie (pakiet podstawowy lub pełny). Możliwe jest również dokupienie usługi do wizyty (patrz cennik), można dokupić niezależnie zalecenia dietetyczne lub plan suplementacji. Zalecenia dietetyczne dostępne będą w panelu pacjenta, a jeśli to możliwe to również w aplikacji mobilnej pogotowie dietetyczne, która jest udostępniana pacjentowi nieodpłatnie. Na zalecenia dietetyczne składają się: zalecenia dietetyczne i dotyczące stylu życia – opis co trzeba zrobić, jak stosować dietę i na co zwrócić uwagę, lista produktów dozwolonych i zakazanych, schemat komponowania posiłków, indywidualna książka kulinarna (dopasowana do listy produktów dozwolonych i zakazanych pacjenta dietetycznego) dająca swobodę w wyborze potraw, jeśli to możliwe (bo zależy od ilości alergii, nietolerancji i wyłączeń) również indywidualny jadłospis. Aplikacja mobilna Pogotowie Dietetyczne, daje ponadto możliwość swobodnej wymiany posiłków z jadłospisu. Wszystkie pliki dotyczące diety dostępne są w panelu pacjenta na zawsze, można je wydrukować. W aplikacji dostępne są w okresie, na jaki zostały ułożone.

Zalecenia suplementacyjne (plan suplementacji), obejmuje listę suplementów, z rozpisaniem częstotliwości przyjmowania, jak również z aktywnymi linkami ułatwiającymi zakup. Dla naszych pacjentów dietetycznych udostępnione są również kody rabatowe. Zalecenia suplementacyjne dostępne są w panelu pacjenta na zawsze. Można je podglądnąć lub wydrukować w pdf. Zalecenia dietetyczne i suplementacyjne przygotowywane są na okres około 2-3 miesięcy. Zalecenia dietetyczne i suplementacyjne układane są w ciągu 10-14 dni roboczych od daty 2-giej konsultacji lub zgodnie z ustaleniami z dietetykiem prowadzącym. Lata pracy z pacjentami pokazały nam, że zalecenia na których pracujemy są łatwe do stosowania i bardzo skuteczne. Przede wszystkim zależy nam na edukacji pacjenta, by sam potrafił układać swoją dietę. Dalsza współpraca opiera się na dzienniczku żywieniowym, a zalecenia ewoluują w zależności od efektów, samopoczucia i wyników badań krwi. Pacjent otrzymuje tylko raz zalecenia pisemne. Kolejne zalecenia dietetyczne i suplementacyjne są dodatkowo płatne.

28. Suplementacja – koszty. Pacjent powinien się liczyć z faktem, że zgłaszając się do dietetyka klinicznego otrzyma zalecenia co do suplementacji. Jej zakres zależy od jednostek chorobowych i złożoności problemów zdrowotnych. Miesięczny koszt suplementacji może się wahać w przedziale 700 zł – 2000 zł, a jej początkowy zakup w przedziale 700 zł – 8000 zł. Pacjent dietetyczny może ustalić z dietetykiem, że suplementacja powinna być zminimalizowana (np. ze względu na ograniczony budżet) lub ustalona zgodnie z sugestią i wiedzą dietetyka. Koszt suplementacji pokrywa pacjent dietetyczny we własnym zakresie. 

29. Zmiana zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych. Zmiana zaleceń dietetycznych, uwzględnienie nowego alergenu, zmiana rozkładu posiłków, bądź też kontynuacja diety, jeśli pacjent życzy sobie w formie dokumentu, czyli ułożenia przez dietetyka jest usługą dodatkowo płatną. Zmiana schematu suplementacyjnego, nowy plan suplementacji, dodatkowy plan suplementacji, czy kontynuacja planu suplementacyjenego, jeśli wymaga ponownego rozpisania jest usługą dodatkowo płatną. Możliwe jest również zamówienie schematu suplementacyjnego po konsultacji kontrolnej jako niezależnej usługi (poza pakietem). Ceny tych usług przedstawione są w cenniku i mogą się różnić indywidualnie w zależności od złożoności zaleceń dietetycznych, czy planu suplementacji. O orientacyjnej kwocie dopłaty poinformuje (może poinformować) dietetyk podczas konsultacji, natomiast ostateczna cena zostanie podane przez rejestratorkę kontaktującą się z pacjentem po konsultacji lub w panelu pacjenta w systemie Ajwendieta.

30. Dzienniczek żywieniowy – W całym okresie współpracy ważny i obowiązkowy jest dzienniczek żywieniowy i skrupulatne notowanie w nim spożywanych posiłków, suplementów, stylu życia oraz pytań do dietetyka. Pacjent dietetyczny obowiązkowo prowadzi go w aplikacji mobilnej Pogotowie Dietetyczne, która zostaje udostępniona bezpłatnie na czas współpracy. Można ją ściągnąć na IOS lub androida. Jeśli nie masz dostępu, poinformuj o tym rejestratorkę i swojego dietetyka prowadzącego, a uruchomimy Ci pełną wersję Premium VIP na okres daty ważności pakietu dietetycznego. Po ściągnięciu aplikacji zaloguj się w niej na adres mailowy podany podczas procesu rejestracji wizyty. Dzienniczek przed pierwszą konsultacją należy prowadzić co najmniej przez 5 dni, natomiast na dalszym etapie współpracy prowadzony powinien być codziennie. Dzienniczek jest podstawą współpracy z pacjentem dietetycznym i jego prowadzenie jest obowiązkowe. W dzienniczku pacjent dietetyczny zapisuje chronologicznie co jadł ze wskazaniem godziny, jaka była aktywność fizyczna, zażywane leki, suplementy, spożywane płyny (ile i jakie), wypróżnienia, poranny pomiar wagi, pory snu. W dzienniczku zapisywane mogą być również pytania na konsultację, a dietetyk może tam wpisać również zalecenia co do dalszej współpracy lub komentarze. Dietetyk uzyskuje dostęp do dzienniczka jedynie po wysłaniu prośby i jej akceptacji przez pacjenta. Dietetyk nie zagląda do dzienniczka pacjenta pomiędzy konsultacjami, robi to dopiero na konsultacji.

31. Wizyty kontrolne wykupione w pakiecie 4 konsultacje odbywają się z częstotliwością około miesiąca i ich terminy są z góry ustalone przez rejestrację Ajwendieta w porozumieniu z pacjentem dietetycznym. Pakiet 4 kontrolnych wizyt ma termin ważności 5 miesięcy, co oznacza, że w tym czasie należy odbyć wszystkie 4 konsultacje. Czas ważności pakietu liczy się od daty pierwszej konsultacji kontrolnej z pakietu. Jeśli opóźnienia w realizacji pakietu wynikają z braku wolnych terminów w gabinecie, zostanie on przedłużony do czasu kiedy pojawią się wolne terminy. Pakiety są płatne z góry i tylko taka forma rozliczenia daje możliwość rezerwacji terminów konsultacji. Konsultacje kontrolne mogą spełniać rolę motywatora, kontroli postępów, ale również dają możliwość regularnego uzyskiwania odpowiedzi na pytania. Nie musisz korzystać z pakietów dietetycznych, by korzystać z konsultacji kontrolnych.

32. Pojedyncza konsultacja kontrolna (poza pakietami) – czas trwania takiego spotkania to standardowo 25 min dla jednej osoby. Jeśli istnieje potrzeba skorzystania z dłuższej konsultacji, należy to wyraźnie zgłosić podczas rejestracji lub jeśli system daje taką możliwość zarezerwować dłuższą konsultację. Konsultacje małżeńskie/pary/rodzic-dziecko trwają 55 min w jednym czasie, nie ma możliwości rozbicia konsultacji na dwa różne terminy.

33. Krótsza konsultacja. Jeśli pacjent dietetyczny ma wykupioną konsultację do 55 minut, a trwała ona krócej uważana jest za odbytą. Nie ma możliwości wykorzystania „niewykorzystanego” czasu konsultacji. Konsultacje trwają do 25 minut lub do 55 minut, co oznacza że mogą się skończyć wcześniej w przypadku braku pytań po stronie pacjenta dietetycznego.

34. Uczestnictwo we wszystkich polecanych zajęciach gimnastycznych (fitness), treningach personalnych, treningach z tv, youtube czy innych kanałów oraz stosowanie proponowanej diety, zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych, jak również zaleceń dotyczących stylu życia (spacery, morsowanie, zimne prysznice, uziemianie, maty akupresurowe itp.) jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność pacjenta dietetycznego. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka prowadzącego należ zasięgnąć opinii swojego lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego czy suplementacyjnego, zasięgnąć porady swojego lekarza.

35. Dieta i suplementacja mają na celu wsparcie procesu leczniczego, nie mogą zastąpić pacjentowi dietetycznemu konsultacji u lekarza specjalisty czy leków. Prosimy o nie odstawianie dobrowolnie leków. Ewentualne odstawienie leków, czy korekta dawek powinna się odbywać zawsze po konsultacji z lekarzem.

36. Schemat rejestracji wizyt/y w gabinecie Ajwendieta:

• Zadzwoń pod numer 796 122 070 lub napisz @ na adres biuro@ajwendieta.pl. Możesz również wejść na stronę https://panel.ajwendieta.pl/

• Na adres mailowy podany rejestracji lub na stronie zostanie przesłany mail. W wiadomości otrzymasz 4 zasad z którymi warto się zapoznać. Załączony będzie tam również link do rejestracji. Postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

• Zaloguj się na swoje konto podanym podczas rejestracji adresem mailowym oraz hasłem. Wypełnij swoje dane oraz opisz stan swojego zdrowia. Pamiętaj aby na koniec wszystko potwierdzić.

• Wybierz i opłać wybraną usługę, poczekaj na kontakt ze strony rejestracji aby ustalić termin konsultacji lub jeśli to możliwe ustal sam termin w systemie.

• Pamiętać należy, że ustalony termin jest po opłaceniu konsultacji.

• Po ustaleniu terminu w panelu pacjenta zostanie dołączona dla Ciebie ankieta dla dietetyka.

• Dokumenty medyczne lub dodatkowe informacje dla dietetyka należy przesyłać poprzez panel pacjenta w zakładce transfer plików. Wymagane są dokumenty w formacie pdf.

37. Zwrot jest możliwy w ramach zasad odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu. W sprawie odstąpienia od umowy należy kontaktować się rejestracją Ajwendieta dzwoniąc pod numer 796 122 070 lub pisząc na maila biuro@ajwendieta.pl. Rejestracja jest czynna pn-pt 10:00-15:30.

38. Prawo do odstąpienia od umowy. Mają Państwo jako konsumenci prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia dokonania wpłaty przez link płatniczy za konsultację, pakiet dietetyczny czy usługę. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Ajwendieta Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka, 45-324 Opole, ul. Łowicka 1, NIP 991-001-11-75, e-mail: biuro@ajwendieta.pl, tel.: 796 122 070 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą – list polecony lub pocztą elektroniczną). Po otrzymaniu takiej informacji niezwłocznie otrzymują Państwo potwierdzenie otrzymania wiadomości. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres biuro@ajwendieta.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

39. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji lub na wskazany numer konta bankowego. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

40. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje pacjentowi dietetycznemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca (czyli Ajwendieta Dietetyka Kliniczna) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą pacjenta dietetycznego będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

41. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Ajwendieta Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka z siedzibą w Opolu (45-324) przy ul. Łowickiej 1, posiadająca NIP: 9910011175, REGON: 531552257. Administrator danych osobowych prowadzi Jawny Rejestr Zbiorów dostępny w wersji papierowej, który może być udostępniony każdemu zainteresowanemu na stanowisku dostępnym znajdującym się w siedzibie administratora danych. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: wyrażenie przez pacjenta dietetycznego zgody na przetwarzanie danych wrażliwych na piśmie oraz przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Korzystając z naszych usług pacjent dietetyczny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu dietetycznego przez administratora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pacjentowi dietetycznemu przysługuje prawo dostępu, poprawienia danych osobowych oraz prawo do odwołania zgody.

42. Analizator składu ciała. W naszych gabinetach posiadamy dwa profesjonalne urządzenia do analizy składu ciała: InBody J10 - Kamila Berdys - gabinet 1, InBody 770 - Iwona Wierzbicka. Najczęściej zadawane pytania dotyczące analizatora składu ciała: a) Czy przed analizą należy zdjąć skarpetki lub rajstopy? - podstawowym warunkiem, przy analizie metodą BIA (bioimpedancji), jest kontakt gołą skórą. Skarpetki czy rajstopy mogą spowodować znaczne zniekształcenie wyników. By otrzymać dokładne dane, należy zdjąć skarpetki czy rajstopy. b) U kogo badanie NIE MOŻE zostać przeprowadzone? osoby ze stymulatorem serca lub innym wewnętrznym elektronicznym urządzeniem medycznym, kobiety w ciąży, dzieci o wadze mniejszej niż 10 kg lub osoby ważące ponad 250 kg, osoby z wszczepionymi elementami metalowymi. c) Czy pacjenci po amputacji lub osoby, które nie mogą dosięgnąć elektrod mogą być testowane? - niestety nasze urządzenia nie umożliwiają takiego pomiaru. d) Czy prąd przepływający przez elektrody do ludzkiego ciała jest bezpieczny? - metoda BIA wykorzystuje prąd 330μA, który jest nieodczuwalny i nie powoduje żadnych szkód dla ludzkiego ciała. Urządzenia InBody otrzymały znak jakości CE i inne certyfikaty bezpiecznego urządzenia medycznego. e) Czy akcesoria (biżuteria, zegarki, pierścionki, itp.) lub inne metalowe przedmioty mogą wpłynąć na proces analizy? - najlepsze warunki do analizy są, gdy badany stoi bez ubrania (nago) i nie ma na sobie żadnych akcesoriów. Lecz nie zawsze jest to możliwe. Dlatego też, zalecane jest by badany zdjął najwięcej ubrań i akcesoriów jak to możliwe, by zmniejszyć możliwość błędu podczas pomiaru wagi. Potrzebne będą zatem: gołe stopy, zdjęcia paska, wyciągnięcie rzeczy z kieszeni, ściągnięcie swetra, ściągnięcie biżuterii. f) Jak często badany powinien robić analizę? - jeżeli badany prowadzi leczenie w oparciu o skład ciała, np. porady ćwiczeniowe, leczenie hormonalne, leczenie otyłości, stosuje dietę czy jest w trakcie rehabilitacji, zalecane jest przeprowadzanie analizy raz na dwa lub cztery tygodnie. g) Jakie wymagania badany musi spełniać by przystąpić do analizy? - by analiza została wykonana właściwie i by otrzymać rzetelne wyniki badany musi spełniać poniższe wymagania: mieć pusty pęcherz, być 2 godziny po ostatnim posiłku, wypróżnić się przed badaniem, nie pić płynów do godziny przed badaniem, zdjąć ciężkie ubrania i akcesoria, by otrzymać wagę netto, nie ćwiczyć ani nie brać prysznica przed pomiarem, kobiety powinny badać się mniej więcej w tym samym czasie cyklu menstruacyjnego.

43. Badanie biorezonansem Scanner Cell. Scanner Cell to kompleksowa informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta. To metoda diagnostyki, która łączy najnowsze postępy we współczesnej fizyce, matematyce, biomedycynie, informatyce i medycynie w celu zidentyfikowania nawet najmniejszych wahań elektromagnetycznych pól w strukturach biologicznych żywego organizmu. Od właściwej diagnozy zależy proces leczenia. Dzięki urządzeniu Scanner Cell jesteśmy w stanie na poziomie komórkowym określić prawdopodobieństwo rozwoju choroby co sprawia, iż możemy być precyzyjniejsi w doborze odpowiedniej kuracji dietetycznej i suplementacyjnej. Urządzenie dokonuje analizy około 400 tkanek wewnętrznych i wskazuje zmiany chorobowe. Potencjalne możliwości diagnostyczne Scaner Cell dotyczą w szczególności koinfekcji oraz pasożytów. Badanie biorezonansowe Scanner Cell odbywa się poprzez specjalne słuchawki zakładane na głowę. Urządzenie skanując człowieka dokonuje oceny elektrycznej wydolności skanowanego organu, czy tkanki. Przeciwwskazaniem do badania jest: rozrusznik serca, epilepsja, duże elementy metalowe w ciele (np. śruby), implanty tytanowe, ciąża, u kobiet w okresie menstruacji oraz 3 dni przed i 3 dni po. Przed przystąpieniem do badania należy odłożyć w gabinecie: wszelkie urządzenia elektryczne (telefon, mp3 itp.), biżuterię (pierścionki, obrączka, bransoletka, łańcuszek, kolczyki - również te znajdujące się w języku, pępku lub innych częściach ciała), metalowe rzeczy dotykające ciało np. wsuwki do włosów, w przypadku guzików wystarczy aby nie dotykał bezpośrednio skóry, paski klamry, w kieszeniach nie wolno mieć kluczy i innych rzeczy należy je wyjąc do badania, klamry przy pasku lub metalowe guziki nie mogą stykać się ze skórą. Przed badaniem należy wypić około 1-2 szklanki wody. W dniu badania nie należy przyjmować leków (np. antykoncepcja), można je przyjąć po badaniu. Wyjątek leki podtrzymujące życie. Bycie na czczo lub minimum 4 h po posiłku. Nie należy spożywać posiłków przez czas około 4 h przed przystąpieniem do badania, a wcześniej najlepiej zjeść coś lekkiego np. duszone parowane warzywa lub zupę krem z warzyw. Najbardziej optymalny czas to 12 h bez jedzenia. Nie wolno również pić kawy i palić papierosów w dniu badania.

44. Konsultacja i diagnostyka Scanner Cell. Pierwsza konsultacja i diagnostyka wraz z przygotowaniem planu suplementacji trwa do 110 minut. Plan suplementacyjny obejmuje okres 2-3 miesięcy. Rezerwacja wizyty odbywa się zgodnie ze schematem pkt. 35 i jest możliwa po wcześniejszym opłaceniu usługi. Zaleca się by po okresie 2-3 miesięcy przeprowadzić badania kontrolne. Badanie kontrolne urządzeniem Scanner Cell trwa do 85 min i jest usługą oddzielnie płatną. Suplementacja zostaje ułożona zgodnie z zasadami z pkt. 27 i 28. 

45. Diagnostyka analizatorem Quantum. Przez sensor trzymany w dłoni urządzenie analizuje fale elektromagnetyczne w całym ciele umożliwiając uzyskanie informacji i zrozumienie stanu zdrowia badanego. Raport z wynikami poszczególnych badanych elementów są transmitowane poprzez port USB do zestawu komputerowego, gdzie dokładnie możemy przeanalizować wyniki i ocenić w jakim stanie jest organizm. Potencjalne możliwości diagnostyczne dotyczą w szczególności wysycenia organizmu pierwiastkami i witaminami. Do badania nie mogą przystąpić: osoby z rozrusznikiem serca, osoby z elementami metalowymi w ciele (np. kolczyki, śruby itp.), kobiety w ciąży, osoby poniżej 18 r.ż., kobiety w trakcie menstruacji. Przed przystąpieniem do badania należy odłożyć w gabinecie: wszelkie urządzenia elektryczne (telefon, mp3 itp.), biżuterię (pierścionki, obrączka, bransoletka, łańcuszek, kolczyki również w języku, pępku lub innych częściach ciała), klamry przy pasku lub odzieży i metalowe guziki nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu ze skórą. Przed badaniem należy wypić około 1-2 szklanki wody mineralnej. Należy nie jeść około 3-4 h przed przystąpieniem do badania. Najlepiej przed badaniem (około 3 h) zjeść coś lekkiego np. duszone parowane warzywa lub zupę krem z warzyw. Producent zaleca aby była to przerwa około 12 h czyli jemy wieczorem a rano wykonywane jest badanie natomiast około 4 h jest to minimum. Osoba w dniu badania nie powinna: palić papierosów, pić kawy, zażywać leków i suplementów, chyba że są to leki podtrzymujące życie.

46. Konsultacja i diagnostyka Quantum. Pierwsza konsultacja dietetyczna wraz z diagnostyką Quantum trwa do 55 minut. Konsultacja i badanie nie obejmują planu suplementacyjnego. Plan suplementacyjny dostępny jest w pakiecie dietetycznym pełnym lub podstawowym, można również zakupić ekstra plan suplementacyjny (zgodnie z pozycją w cenniku). Korzystając z takiego pakietu można dokupić usługę analizy Quantum. Znajdziesz taką pozycję w naszym cenniku. Rezerwacja wizyty odbywa się zgodnie ze schematem pkt. 35 i jest możliwa po wcześniejszym opłaceniu usługi. Jeśli badanie Quantum ma być wykonane dodatkowo podczas jakiejkolwiek konsultacji niezbędne jest wcześniejsze zamówienie i opłacenie tej usługi.

47. Badanie Scanner Cell i Quantum nie jest w Polsce uznawane za metodę diagnostyczną. Uzyskane w wyniku tych badań informacje, mogą być wykorzystywane jedynie jako pomoc do przygotowania zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych. W żadnym razie nie zastępują one diagnozy lekarskiej i standardowych badań lekarskich.

48. Badanie Scanner Cell i Quantum możliwe jest tylko w gabinecie Ajwendieta nr 1 u dietetyka klinicznego Kamili Berdys.

49. W naszej poradni można skorzystać z MediRat, co oznacza wykupienie usługi na raty. Więcej możesz się dowiedzieć tutaj: https://www.mediraty.pl/jak-to-dziala/. W panelu pacjenta podczas wybrania usługi w ostatnim etapie wybierz MediRaty i poinformuj rejestratorkę o chęci skorzystania z takiej opcji płatności.

50. Dokonanie płatności za usługę, pakiet dietetyczny, konsultacje dietetyczne, czy badanie Scanner Cell lub Quantum oznacza akceptację niniejszych zasad współpracy i regulaminu sklepu ajwendieta: https://www.ajwendieta.pl/regulamin

 

Iwona Wierzbicka – Ajwendieta Dietetyka Kliniczna 19.12.2019